Ghết-sê-ma-nê  Providence Collection Hammer và Nail  Frank Gampel Chúa Giêsu tiết lộ chính mình Ngài cho Mary Magdalene  Providence Collection
Goodsalt™ licenses Christian nghệ thuật xuất bản, thờ phượng công cộng, các Bộ tôn giáo, quảng cáo, truyền hình, web và nhiều hơn nữa. Chúng tôi cung cấp các bộ sưu tập lớn nhất của tôn giáo minh họa anywhere, both contemporary and historic. Selection and premium quality sets the GoodSalt collection apart...